შპს „ჯი-ემ-პი“

მისამართი: ქვემო ფონიჭალა 65 

 http://www.gmp.ge/